nomoney


วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ขี้ประวัติ   ขี้

อุจจาระ (คำอื่นๆ เช่น มูล, อึ, ขี้) คือของเสียเหลือทิ้งจากระบบทางเดินอาหารของสัตว์โดยถ่ายออกทางทวารหนัก ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นเหม็นเนื่องจากสารที่เป็นผลผลิตของแบคทีเรียในลำไส้ของสัตว์นั้นๆ
ความสำคัญทางนิเวศวิทยา
หลังจากที่สัตว์ตัวหนึ่งได้ย่อยอาหารที่กินเข้าไป มักจะเหลือส่วนหนึ่งที่ระบบทางเดินอาหารไม่สามารถดูดซึมได้และจะกลายเป็นอุจจาระหรือมูลสัตว์ แต่ถึงกระนั้นอุจจาระอาจจะยังคงมีพลังงานหลงเหลืออยู่กว่า 50% ของอาหารทั้งหมด[1] นั่นหมายความว่าอาหารทุกอย่างที่สัตว์กินเข้าไป จะมีพลังงานส่วนหนึ่งหลงเหลือมาให้กับผู้ย่อยสลาย

ปลิง
ประวัติ  ปลิง

ปลิง (Aquatic Leech) และ ทากดูดเลือด (Land Leech) จัดอยู่ในไฟลัมแอนเนลิดา ลักษณะลำตัวเป็นข้อปล้องและยืดหยุ่น ชอบอยู่ในน้ำนิ่งตามหนอง(สำหรับปลิง) และอยู่ตามพื้นที่ชื้นแฉะเช่นบริเวณป่าดงดิบเขตร้อน(สำหรับทากดูดเลือด) ดำรงชีพโดยการดูดเลือดสัตว์อื่น รวมทั้งเลือดมนุษย์เป็นอาหาร
ปลิงดำรงชีวิตด้วยการดูดเลือดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, สัตว์เลื้อยคลาน และ ปลาบางชนิดเป็นอาหาร และเนื่องจากไม่มีดวงตาจึงอาศัยการจับแรงสั่นสะเทือนจากการเคลื่อนไหวของเหยื่อด้วยแรงสั่นสะเทือนในน้ำ(สำหรับปลิง) และสำหรบทากดูดเลือด(Land Leech)มันจะคอยชูตัวอยู่ตามพื้นดินหรือไต่ขึ้นไปบนกิ่งไม้ มีสัมผัสที่ไวต่อกลิ่นและอุณหภูมิ เมื่อเหยื่อเข้าใกล้มันจะใช้อวัยวะที่เรียกว่าแว่นดูด(Sucker)เกาะเข้ากับตัวเหยื่อ ซึ่งอวัยวะนี้มีทั้งด้านหน้าและด้านท้าย โดยมันจะใช้แว่นท้ายในการยึดเกาะ

พยาธิ
ประวัติ  พยาธิ

พยาธิ เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยในร่างกายของสัตว์อื่นโดยเรียกว่า ปรสิต [1]
การดำรงชีวิต
ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยการแย่งและดูดซึมสารอาหารจากร่างกาย และสืบพันธุ์ในร่างกายของคนและสัตว์ บางชนิดก็ไม่ก่อความเดือดร้อนต่อร่างกายคนและสัตว์ที่มันอาศัยอยู่ เพียงแต่แย่งดูดซึมอาหารเท่านั้น บางชนิดก็ก่อให้เกิดพยาธิสภาพรุนแรงถึงชีวิตได้ถ้าไม่ได้รับการรักษา

หนอนตัวแบน
ประวัติ  หนอนตัวแบน

หนอนตัวแบน หรือ แพลทีเฮลมินธิส (ชื่อวิทยาศาสตร์: Platyhelminthes) เป็นไฟลัมหนึ่งของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะเด่นคือ เป็นไฟลัมแรกที่มีสมมาตรแบบซ้ายขวา ลำตัวแบนจากบนลงล่าง (dorso-ventrally) ลักษณะคล้ายริบบิ้น ผิวลำตัวอ่อนนิ่ม ยกเว้นพวกที่เป็นปรสิตจะมีคิวติเคิลหนา พบประมาณ 25000 ชนิด จัดอยู่ในสัตว์กลุ่มที่ไม่มีช่องว่างลำตัวที่แท้จริง (Accoelomate) กลุ่มใหญ่ที่สุด สามารถพบได้ทั้งในทะเล น้ำจืด บนบก
ส่วนใหญ่ดำรงชีวิตแบบปรสิต (parasitic) บางวงศ์ดำรงชีวิตอิสระ (free living) ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และสั้น ยกเว้นพยาธิตัวตืด ขนาดและความยาวแตกต่างกันไปตามแต่ชนิด พบยาวที่สุดกว่า 20 เมตร

กิ้งกือ

ประวัติ   กิ้งกือ

กิ้งกือมีความยาวทรงกระบอกแบ่งหลายขาบก แมลง ในระดับ Diplopoda ในทั้งหมดประกอบด้วยประมาณ 10,000 สปีชีส์ . The common name of these animals is derived from the Latin word for "thousand legs," although most species actually have fewer than 200 legs, and some as few as about 60. ชื่อสามัญของสัตว์เหล่านี้มาจากคำภาษาละตินสำหรับ "พันขา" แม้จะสปีชีส์มากที่สุดจริงมีน้อยกว่า 200 ขาและบางส่วนจะเพียงประมาณ 60
Millipedes have an elongate, almost cylindrical body form, with two short legs on each segment, except for the first three, anterior (head), segments, which do not have legs. กิ้งกือมียาวแบบทรงกระบอกร่างกายเกือบด้วยสองขาสั้นในแต่ละกลุ่มยกเว้นครั้งแรกที่สาม, ด้านหน้า (หัว), ส่วนที่ไม่ได้มีขา Most species of millipedes have small, compound eyes, consisting of bundles of optical units known as simple eyes, or ocelli . สายพันธุ์ส่วนใหญ่ของกิ้งกือมีขนาดเล็กตาสารประกอบซึ่งประกอบด้วยการรวมกลุ่มของหน่วยออปติคอลที่รู้จักกันเป็นตาง่ายหรือ ocelli Millipedes have a pair of large chewing mandibles at the head end, which they use to break up their food—usually decaying vegetation or the flesh of dead animals. กิ้งกือมีคู่ของขากรรไกรล่างเคี้ยวขนาดใหญ่ที่หัวท้ายซึ่งพวกเขาใช้ในการสลายอาหารมักจะมีพืชพรรณของพวกเขาผุหรือเนื้อของสัตว์ที่ตายแล้ว